Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Stemgedrag en –houding bij jongeren!

Jongerenplaneet.be, een jonge interactieve portaalsite voor jongeren, wil alle jongeren zo ruim mogelijk informeren en hen wegwijs maken op het internet. Regelmatig zal zij daarom het gedrag en gewoonten van jongeren onderzoeken.
Tijdens de maand december heeft www.jongerenplaneet.be een grootschalig onderzoek gehouden naar het stemgedrag bij jongeren en hun houding ten opzichte ervan. 755 jongeren (en jong-volwassenen) tussen 12 en 35 jaar verleenden hun medewerking aan deze enquête. Een volledig overzicht van alle onderzoeksresultaten is, binnenkort, terug te vinden op www.jongerenplaneet.be.
Wij brengen u alvast - in primeur - de meest opmerkelijke resultaten.

Migrantenstemrecht
Om te vermijden dat de ondervraagde jongeren enkel aan de hand van hun eigen (misschien gebrekkige) informatie een antwoord geven op de vraag of migrantenstemrecht een goede zaak is, werd de vraag twee keer gesteld. Een eerste oordeel gebaseerd op hun eigen kennis. Daarna werd uitgelegd wat precies bedoeld wordt met het migrantenstemrecht zoals het voorstel nu voorligt.

Iets meer dan 37 % van de ondervraagden is voor stemrecht; na verduidelijking zijn dat er meer dan 43 op 100. Leeftijd speelt geen doorslaggevende rol bij de keuze.

Migrantenbolletje?
We gingen in onze vraagstelling een stapje verder. Niet enkel het stemrecht, maar ook de verkiesbaarheid van dezelfde migrant werd onderzocht.
Ongeveer de helft van de voorstanders van het migrantenstemrecht (18 % van alle ondervraagden) vindt dat de migrant ook een taak in de gemeenteraad kan opnemen.

16 of 18
75 % vindt dat 18 jaar moet behouden blijven als leeftijd om deel te nemen aan verkiezingen. Enkel de jongste groep (12-15 jarigen) wijkt af met slechts 57 %. ngeveer de helft van de ondervraagde groep heeft er geen probleem mee om naar het stemhokje te ‘moeten’ gaan, 52 % vindt namelijk dat de opkomstplicht behouden moet blijven.

Ik kies voor …
Jongeren geven aan dat ze bewust omgaan met verkiezingen door hun stemgedrag te laten bepalen door de inhoud van een partij. 83 % geeft aan dat het partijprogramma voor hen de belangrijkste factor is in hun stemgedrag. Bijna 10 % wacht af en neemt nu nog geen beslissing.
De miljoenencampagnes zijn, volgens de ondervraagden zelf, niet aan hen besteed. Geen enkele persoon gaf te kennen zich te laten beïnvloeden door de promotiecampagnes die de verkiezingen vooraf gaan. En BV’s op de kieslijst zetten om extra stemmen te halen lijkt al even nutteloos. Van de kiesgerechtigden laat niemand zich hierdoor verleiden.

gegevens: onderzoek www.jongerenplaneet.be december 2003

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons