Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De prijs van de verkeerszonde

Op 1 maart 2004 worden de nieuwe verkeersboetes van kracht maar wie zich er nu al naar richt vermijdt een lege portefeuille tegen de zomer. Weet u wat u precies moet betalen wanneer u meer dan km/u te snel rijdt of wanneer u onder invloed rijdt? Politics.be brengt u een duidelijk overzicht van het nieuwe boetesysteem.

Wie een verkeersovertreding maakt (tot en met de 2de graad) kan onmiddellijk betalen via zijn bank- of kredietkaart. De politie zal immers beschikken over ongeveer 2000 draadloze bancontact-toestellen. Wie geflitst wordt krijgt via een overschrijving (bevel tot betaling) de boete. Wie echter de zaak voor de rechter laat komen, riskeert zwaardere straffen.

Gewone overtredingen

 • Snelheidsovertreding van minder dan 10 km/u
 • Gsm'en achter het stuur zonder handsfree-kit
 • Niet gebruiken van richtingaanwijzers
 • Veiligheidsgordel of helm niet dragen

Onmiddellijke inning: 50 € .
Bevel tot betaling: 50 €
Boete opgelegd door de rechter: 55 tot 1.375 €

Zware overtredingen van EERSTE graad

 • Parkeren op trottoirs, fietspaden, op voor gehandicapten voorbehouden plaatsen, bus- en tramhaltes
 • Geen veilige afstand bewaren
 • Meer dan 10 km/u te snel rijden
 • Inhalen op een overweg
 • Rijden of parkeren in voetgangerszone zonder over toelating te beschikken
 • Leesbaarheid van de nummerplaat schaden

Onmiddellijke innning: 150 €
Bevel tot betaling: 150 €
Boete opgelegd door de rechter: 275 € tot 1.375 €. De rechter mag het rijbewijs intrekken.

Zware overtredingen van TWEEDE graad

 • Snelheidsovertreding van meer dan 20 km/u
 • Meer dan 40 km/u in zone 30
 • Meer dan 20 km/u te snel rijden in schoolomgevingen
 • Door het rood licht rijden
 • Over een volle witte streep rijden
 • Geen acht slaan op de voorrangsregels
 • Een bestuurder links inhalen die had aangegeven dat hij links wilde afslaan
 • Versnellen of niet uiterst rechts rijden als men wordt ingehaald
 • Geen snelheid matigen wanneer de bestuurder van een schoolbus door zijn richtingaanwijzers aanduidt dat kinderen gaan in- of uitstappen
 • Een militaire colonne, een groep scholieren of een wielerwedstrijd doorbreken
 • Met een niet ingeschreven voertuig rijden.
 • De nummerplaat bedekken of er kunstgrepen op uitvoeren

Onmiddellijke inning: 175 €
Bevel tot betaling: 175 €
Boete opgelegd door de rechter: 275 € tot 2.750 €. De rechter mag het rijbewijs intrekken.

Zware overtredingen van DERDE graad
 • Meer dan 40 km/u te snel rijden
 • Sneller dan 50km/u rijden in een zone 30
 • Inhalen op een helling als er geen zicht is op tegenliggers mogelijk is
 • Rechts inhalen waar dat verboden is
 • Op een snelweg achteruit rijden, rechtsomkeer maken of een dwarsverbinding gebruiken
 • Snelheidswedstrijden houden zonder vergunning

Onmiddellijke inning niet mogelijk
Bevel tot betaling: 300 €
Boete opgelegd door de rechter: 550 € tot 2.750 €. De rechter moet het rijbewijs intrekken.

Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

 

Buiten de bebouwde kom

In de bebouwde kom

Personenauto's e.d.

> 40 km/u te snel

> 30 km/u te snel

Autobussen/-cars,

vrachtwagens +7,5 ton

> 20 km/u te snel

> 10 km/u te snel

 

Ongeacht het wegtype, bij zichtbaarheid< 100 m
(mist, sneeuwval en bij hevig regenval)

OF

In zones 30 op plaatsen waar speciaal veel kinderen komen

Personenauto's e.d.

> 20 km/u te snel

Autobussen/-cars, vrachtwagens + 7,5 ton

> 10 km/u te snel

Alcoholcontroles

 

Minnelijke schikking

Rijverbod

Intrekking rijbewijs
(15 dagen)

Vervolging

Voorziene straffen (4)

vanaf 0.22 tot 0.35
mg/l UAL (5)
(vanaf 0.5 tot 0.8 )

137,50 € (1)

3 uur

Nee

Bij niet-betaling

Boete van
137,50 € tot 2.750 €

vanaf 0.35 tot 0.50 mg/l UAL
(vanaf 0.8 tot 1.2 )

400 € (2) (3)

Minimum 6 uur

Bij verkeersonveilig gedrag

Bij niet-betaling, verkeersonveilig gedrag of ongeval met gekwetsten

Boete van
1.100 € tot 11.000 € en/of
15 dagen tot 6 maanden gevangenisstraf

+

8 dagen tot 5 jaar verval van recht tot sturen (zwaardere straffen bij herhaling binnen de 3 jaar)

vanaf 0.50 tot 0.65 mg/l UAL
(vanaf 1.2 tot 1.5 )

550 € (2) (3)

vanaf 0.70 mg/l UAL:
altijd

Idem

vanaf 0.65 mg/l UAL
(vanaf 1.5 )

700 €

vanaf 0.70 mg/l UAL: altijd

Altijd

Dronkenschap

nee

Altijd

Altijd

Weigering ademtest,
ademanalyse of bloedproef zonder geldige reden weigeren
=
Positief blazen

700 € (2)

Bij verkeersonveilig gedrag of dronkenschap

Bij niet-betaling, verkeersonveilig gedrag of ongeval met gekwetsten

(1) er wordt eerst een onmiddellijke inning voorgesteld
(2) niet van toepassing bij verkeersonveilig gedrag of ongeval met gekwetsten !
(3) of vorming voor min 25-jarigen
(4) alternatieve sancties mogelijk
(5) UAL = uitgeademde alveolaire lucht. Is niet hetzelfde als promille

Eindredactie: Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons