Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Audio: Het provinciedecreet

Audio: Persconferentie Vlaamse Regering (28/11/03)
Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken (spirit)
De Vlaamse regering heeft het provinciedecreet goedgekeurd. Het proviniciedecreet kan beschouwd worden als een decreet dat parallel loopt met het gemeentedecreet, wat betreft personeel, planning en financieel beheer. De volgende stap is het voorleggen van dit decreet aan de Raad van State.
Luister nu...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons