Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het regeerakkoord onder de loep genomen...

In de politiek goochelt men met allerlei termen die voor de burger niet altijd even duidelijk zijn. Een frequent gebruikt woord in het 'wetstraatees' is 'het regeerakkoord'. Politics.be geeft u een antwoord op de meest gestelde vragen over het regeerakkoord en brengt u ook kort een overzicht van wat er in het huidige regeerakkoord staat.

Wat is een regeerakkoord en waarvoor dient het?
Een regeerakkoord is een geheel van afspraken tussen coalitiepartners over het beleid dat de regering moet voeren. Het doel van een regeerakkoord is conflicten vermijden en ervoor zorgen dat de partijen op dezelfde lijn zitten. Zo kan elke partij zich terugvinden in wat de regering de volgende legislatuur zal doen.

Hoe komt een regeerakkoord tot stand?.
Een regeerakkoord komt tot stand doordat de coalitiefracties het regeringsprogramma goedkeuren. Het regeerakkoord wordt samengesteld door de formateur en de toekomstige coalitiefracties

Wat is het verschil tussen een informateur en een formateur?
Een informateur heeft een belangrijke rol in de aanloop tot een regeringsvorming. Deze wordt na de verkiezingen door de koning aangeduid en kijkt welke partijen bereid zijn een regering te vormen.
Een formateur stelt samen met de toekomstige coalitiefracties het regeerakkoord op. Deze gaat dan naar de koning om de nieuwe regering voor te stellen, daarna stelt de nieuwe regering haar plan voor aan het parlement dat moet stemmen over het regeerakkoord. De formateur wordt in veel gevallen later de eerste minister.

Vrijheden
De coalitiepartners hebben afgesproken dat ze het regeerakkoord zullen naleven, als ze dat niet doen komt er meestal een regeringscrisis en val van de regering.
De coalitiepartners zijn niet gebonden aan het regeerakkoord, maar als iemand het regeerakkoord breekt gaat de coalitie meestal ten onder.
Regeerakkoorden zijn heel gedetailleerd en dit is slecht voor de democratie, maar de stabiliteit van een kabinet is er wel mee gebaat.

Wat zijn coalitiefracties?
Een coalitie is een samenwerking van partijen om een meerderheid te vormen in het parlement.
Een fractie is een groep politici in de kamer of de senaat. Ze wordt erkend als ze bij het begin van de legislatuur uit ten minste 7 volksvertegenwoordigers bestaat.

Wat is een legislatuur?
Een legislatuur of zittingsperiode is de termijn waarvoor een parlement verkozen wordt Er wordt ook vaak gesproken over Ďdeze legislatuurí, daarmee bedoelt men periode waarin de huidige regering zetelt. De Ďvolgende legislatuurí vangt aan na de volgende verkiezingen.

Wat staat er in het huidige regeerakkoord?
We brengen u een overzicht van de belangrijkste punten van het huidige regeerakkoord van de paarse regering

Werkgelegenheid
Dit is het beste middel tegen sociale uitsluiting, armoede en bestaansonzekerheid.
Acties van de federale regering:

 • Werkbonus invoeren
 • Verlaging van de lasten op arbeiders voor de werkgever (voor midden 2004 wordt er een verlaging van 800 miljoen euro op jaarbasis voorzien)
 • Maatregelen om ouderen aan het werk te houden
 • Meer actieve begeleiding van werkzoekenden
 • Sociale economie aanmoedigen
 • Beter combineren van gezin en werk, kwaliteit van de arbeid en tijdsparen

Mobiliteit
De regering wil een STOP-plan invoeren, dit is gebaseerd op prioritair gebruik van de minder vervuilde vervoermiddelen. Tele- en thuiswerk, openbaar vervoer en carpoolen zal men proberen aanmoedigen. De verkeersreglementering zal aangepast worden ten voordele van de zwakke weggebruiker. Ook wil men het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen met minstens 33% tegen 2006 en met 50% tegen 2010. daarvoor gaat men onder andere vrachtwagens verplichten uitsluitend de rechterrijstrook te gebruiken tijdens het spitsuur op viervaksbanen. Ze moeten ook de schoolomgeving vermijden bij het begin en het einde van de schooldag.

Justitie
De regering zal in het bijzonder aandacht besteden aan de burgerlijke en strafrechterlijke justitie. Hiervoor zullen er zeker zes acties ondernomen worden.

 • Het verbeteren van de positie van het slachtoffer
 • De toegang tot het justitie vergemakkelijken
 • Snelle rechtsbehandeling
 • Een meer doelgerichte straffenarsenaal
 • Een nieuw jeugdrecht
 • Uitbreiding van gevangenis- en beveiligingscapaciteiten

Veiligheid
Op federaal vlak wil men het volgende aanpakken: rondtrekkende dadergroepen, buitenlandse criminele netwerken die actief zijn in BelgiŽ, terrorisme, mensenhandel, sociale, financiŽle en economische fraude.

Verdraagzame multiculturele samenleving

 • Inburgering bevorderen
 • Onthaal van de pas aangekomen personen verbeteren
 • Strijd tegen racisme en etnische discriminatie
 • Discriminatie inzake werk
 • Humaan en realistisch asielbeleid

Gezondheidszorg
Uitgaven laten toenemen met 4,5% reŽel op jaarbasis.

Redactie: Leentje Van Landeghem (in het kader van een schoolopdracht voor het 5de middelbaar)
Eindredactie: Frederik Misplon

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons