Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Dossier: Links & Rechts

Hoe vaak hoor je in de media niet spreken over rechts en links? Het zijn ongetwijfeld de oudste politieke termen. Maar wat betekenen ze nu juist? Met andere woorden: wie is nu (ultra)rechts of (extreem)links en waarom?
In dit dossier heeft Politics.be geprobeerd om zoveel mogelijk groeperingen uit beide kampen in kaart te brengen. We onderzoeken hun geschiedenis en vragen ons af of ze vandaag nog een rol van betekenis spelen. Op basis van talloze gesprekken met mensen uit diverse organisaties zijn we tot een schat van informatie gekomen. Let wel: dit dossier is verre van volledig. Zo hebben we ons niet gewaagd aan een verdeling van de grote politieke partijen in het linkse of rechtse kamp.
Politics.be wil trouwens iedereen bedanken die via ons forum (http://forum.politics.be) geholpen heeft aan dit dossier. Hun inbreng was van cruciaal belang voor dit dossier. Verdere suggesties en aanvullingen zijn altijd welkom op links-rechts@politics.be

Concept: Michel Peeters
Hoofdredactie: Frederik Misplon
Eindredactie: Harold Van der Kraan

INHOUD

Links Rechts
Partij van de Arbeid - Parti du Travail de Belgique. Rechts-nationalistische verenigingen & tijdschriften
Linkse Socialistische Partij - Mouvement pour une Alternative Socialiste
Were Di / Dietsland Europa
Socialistische Arbeiderspartij - Parti Ouvrier Socialiste
(NAG) - Voorpost
Parti Communiste
Nationalistische Studentenvereniging (NSV)
Kommunistische Partij
Vlaams Nationale Partij
Vonk - Unité Socialiste
JongerenAktief
Mouvement des Travailleurs
Alarm
Verbond van communisten van België
Credo
Communistisch Collectief Aurora Nationaal-Revolutionairen
La Lutte
Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM)
Lutte Ouvrière
Groen Rechts
Internationalisme
Comité Nationalisten tegen Globalisering (NtG)
Ligue Internationale des Travailleurs Revisionisme
Amerikaanse SWP
Vrij Historisch Onderzoek
Andere verenigingen, jongerengroepen en drukkingsgroeperingen Denktanken
Delta Stichting
Mia Brans Instituut
Skinheads
Blood & Honour Vlaanderen
Blood & Honour Midgard
Diverse
Fratres Conjuncti vzw
Zwarte Zon
Oranjejeugd
Oostfronters
Broederband
Sint-Maartenfonds (SMF)
Hertog Jan Van Brabant
Verdwenen verenigingen
Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV)
Jong Offensief
Vlaamse Jongeren Gent
Nationaal Revolutionaire Jeugd
Odal Aktiecomitee
Stahlhelm Vlaanderen
Wiking Jeugd Vlaanderen
Excaliber
Andere verigingen, jongerengroepen en drukkingsgroeperingen
Heidendom
Diverse verwijzingen

LINKS

Partij van de Arbeid - Parti du Travail de Belgique
'Amada' ontstaat na mei '68 in de studentenbeweging in Leuven, vanuit de Studentenvakbond en de Vereniging van Vlaamse Studenten en wordt eind jaren '70 omgevormd tot PVDA.
De Partij van de Arbeid is o.a. bekend van 'Geneeskunde voor het Volk' dat gratis geneeskunde verstrekt. Kris Merckx, de stichter van 'Geneeskunde voor het Volk', is bij het grote publiek bekend.
De PVDA heeft twee gemeenteraadsleden in Zelzate en Herstal en een districtsraadslid in Hoboken.

De PVDA begint als een pro-Maoistische groepering die de Sovjetunie 'staatskapitalistisch' en imperialistisch noemt. Eind jaar '80 neemt de PVDA echter een scherpe bocht: na een korte periode van steun aan Gorbatsjov wordt Stalin volledig in ere hersteld en kan de PVDA het socialisme herontdekken in landen als Cuba.
De belangrijkste ideoloog van de partij is Ludo Martens, tevens adviseur van de Congolese president Kabila.

De frontorganisaties van de PVDA zijn:

  • Geneeskunde voor het Volk (dokterspraktijken)
  • Marxistisch Leninistische Beweging (studenten)
  • Rode Jeugd (scholieren)
  • Marianne (vrouwengroep)
  • Anti-Imperialistische Bond
  • Scholen Zonder Racisme
  • Objectief
  • Pionier (kleuters)

Tijdschrift: weekblad Solidair
Webstekken:

Linkse Socialistische Partij - Mouvement pour une Alternative Socialiste
De oprichting situeert zich in 1975 Oostende, toen nog als 'Vonk'. De vonk werkt toen binnen de Jongsocialisten. Eind jaren '80 wordt de Oostendse SP-afdeling zelfs kortstondig ontbonden om de 'Vonkisten' weg te zuiveren. In 1992 vindt de splitsing plaats. Een minderheid van de leden, maar een meerderheid in de leiding houdt vast aan de pure oriëntatie naar de SP terwijl een meerderheid van de leden meer onafhankelijke campagnes wou voeren, zoals de Blokbuster-campagne. Die meerderheid vormt dan de Militant groep, wat in 1995 omgevormd wordt tot Militant Links. Bij die omvorming breekt men tevens formeel met de SP. Nog in datzelfde jaar richt men een Franstalige afdeling op toen een een aantal ex-leden van de POS aansloten, ze worden later vervoegd door de groep 'Socialisme International'.

De LSP is ondermeer bekend van de Blokbuster-acties en betogingen. Zo organiseert met in 1992 een internationale betoging in Brussel met meer dan 40.000 deelnemers en in 1993 een Jongerenmars voor werk. Nog steeds organiseert de LSP geregeld acties en betogingen tegen het Vlaams Blok. Een recent voorbeeld daarvan zijn de acties van de LSP om Roeland Raes buiten te krijgen aan de Gentse Unief.
Daarnaast is LSP bekend van Internationaal Verzet dat in de antiglobaliseringsbeweging een belangrijke rol speelt.

De LSP heeft ook internationale connecties, ondermeer via het "Committee for a Workers' International" (http://www.worldsocialist-cwi.org). Het CWI werd in 1964 uit het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale gezet. Het CWI is o.a. bekend omwille van haar rol in de strijd tegen de Poll Tax in Engeland wat de val van Thatcher betekende, het organiseren van Liverpool toen ze er een meerderheid in de gemeenteraad hadden midden jaren '80 (als de 'Militant Tendency'), de verkiezing van een Iers parlementslid in Dublin,...

De frontorganisaties van de LSP zijn:

Tijdschrift: maandblad 'De Militant'
Webstek: http://www.lsp-mas.be

Socialistische Arbeiderspartij - Parti Ouvrier Socialiste
De SAP baseert zich op de jarenlange traditie van de trotskisten in België. De troskisten worden in 1929 uit de Kommunistische Partij gesloten op bevel van Moskou. Na de oorlog blijven er niet veel trotskisten over. Vanaf begin jaren '60 beginnen de voorlopers van de SAP echter de nog resterende trotskistische krachten te verzamelen, o.a. op basis van de tussenkomst van de groep rond Ernest Mandel in de algemene staking van 1960 en het weekblakd 'La Gauche'. Uiteindelijk wordt de RAL (Revolutionaire Arbeidersliga) gevormd die later opgevormd wordt tot SAP. De SAP werkt naar eigen zeggen aan de opbouw van een vernieuwde radicale linkerzijde in België en tracht ook te bouwen aan een electoraal alternatief, samen met anderen.

De internationale connectie van SAP is het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale. Die organisatie beroept zich op de traditie van de Vierde Internationale opgezet door Trotsky in 1938. De belangrijkste afdelingen zijn de Franse LCR (die 4,5% haalde bij de presidentsverkiezingen), de Braziliaanse groep die in de PT werkt,...

Tijdschrift: tweewekelijks blad 'Rood'
Webstek: http://www.sap-pos.org

Parti Communiste
De oude Parti Communiste ontstaat begin jaren '20. De partij kent een aantal hoogtepunten in de jaren '30 en vlak na de oorlog. Jarenlang zijn ze vertegenwoordigd in het parlement. Julien Lahaut was één van haar bekendste parlementsleden. Lahaut werd vermoord nadat hij 'Vive la république' riep in het parlement. Op dit ogenblik is de PC enorm verzwakt, maar ze hebben nog een reële werking.

Kommunistische Partij
De Vlaamse afdeling van de officiële communistische partij. Eind jaren '80, begin jaren '90 sterft de Kommunistische Partij echter een stille dood. Vandaag de dag worden een aantal reanimatiepogingen ondernomen.

Webstek: http://www.democratisch-links.be/kp

Vonk- Unité Socialiste
Ontstaan: Marxisten uit Oostende richten in 1974 Vonk op als Belgische afdeling van het toenmalige Committee for a Workers International (CWI). De Vonk breidt zijn invloed in JongSocialisten (JS) en de SP in verscheidene steden gedurende de jaren '80 uit. Eind jaren '80 zorgt Vonk zelfs voor een schepen en een parlementskandidaat in Oostende. Later wordt de Oostendse afdeling ontbonden door de nationale leiding van de SP. In 1992 ontstaat er een internationale splitsing die zich ook in België doorzet.

politieke oriëntatie: internationaal revolutionair marxistische organisatie van jongeren en arbeidersmilitanten met oriëntatie naar massaorganisaties van de arbeidersklasse (vakbonden, socialistische en communistische partijen). Vonk wil naar eigen zeggen niet in de greep vallen van de pro-kapitalistische leiding van de socialistische partijen en de vakbonden. Vonk gelooft in de verhoging van de klassenstrijd die zal verzwakken en leiden tot de vorming van massale links reformistische en centristische stromingen op zoek naar marxistische alternatieven op de crisis van het kapitalisme. Dit en enkel dit proces, dat alle uiterst linkse groepen ontkennen, zal volgens Vonk de basis vormen voor de vorming van een massale marxistische organisatie in België en internationaal.

Gekend om: werk in SP en JS, lancering Studentenvakbond en scholierenstaking in Antwerpen tegen 'nieuw jaar onrecht' 1 jaar na de Witte Beweging, Campagne voor de Afschaffing van de Antwerpse Stadsschuld, Jongeren tegen Verrechtsing, internationale solidariteitscampagnes met strijd in Pakistan, Argentinië enz. Verkiezing marxistisch gemeenteraadslid in Tubize (Waals Brabant) op links socialistische lijst in de naweeën van de grote strijd tegen de sluiting van de Forges de Clabecq.

Publicatie:maandblad Vonk, talrijke brochures, verspreiding internationaal bekende boeken zoals 'Reason in Revolt', 'History of Bolshevism' 'Russia: from revolution to counter-revolution' vertaald in talrijke talen.

Webstek: http://www.vonk.org & http://www.marxist.com

Mouvement des Travailleurs
Ontstaan: Lambertisten...
De Lambertisten zijn reeds in de jaren '60 afgesplitst van het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale. In België werken ze jarenlang binnen de PS (ze zijn actief in Luik en Brussel), maar nu voeren ze een onafhankelijke koers
De Lambertisten hebben een eigen internationale organisatie die sterk staat in Franstalig Afrika en Frankrijk (de PT nam deel aan de Franse presidentsverkiezingen en haalde 0,7%).

Verbond van communisten van België
Het Verbond van communisten van België onstaat in 1964 onder leiding van Jacques Grippa, die van de KP afgesplitst was om een pro-Maoïstische koers te varen. Grippa werd in China steeds ontvangen als een staatshoofd en was er erg bekend. Deze groep slaagt er echter niet in om nieuwe jongeren aan te trekken. Zo is de publicatie van haar maandblad recent stopgezet na het overlijden van de hoogbejaarde hoofdredacteur.

Communisch Collectief Aurora
Het Communistisch Collectief Aurora is een recente afsplitsing van de VCB. Ze hebben een boekhandel in Brussel: een "marxistisch antiquariaat" waar je het betere linkse boek vindt.

Webstek: http://www.geocities.com/aurorarood

La Lutte
La Lutte is een kleine groep van voornamelijk Brusselse studenten, die aanvankelijk in contact staan met de SAP, maar toen hun contactpersonen in de SAP lid worden van Militant (nu LSP) sluiten ze mee aan bij LSP. Al gauw echter vormen ze een eigen groep die banden heeft met het Franse Lutte Ouvrière.

Lutte Ouvrière
Posadisten. De Posadisten zijn een Latijns-Amerikaanse afsplitsing van de Vierde Internationale en kunnen de meest opmerkelijke groep genoemd worden. Je zal ze bijna nooit zien in België, maar ze bestaan! De Posadisten staan onder trotskisten vooral bekend omwille van hun standpunt dat er enkel buitenaards leven mogelijk zou zijn op socialistische planeten. Ze worden ook wel de UFO-communisten genoemd... ;-)

Internationalisme
Bordigisten. De groep rond Bordiga splitst zich begin jaren '20 af van de Italiaanse KP. De Bordigisten zijn tegen de vakbonden ("agenten van de burgerlijke staat"), tegen de stalinisten en tegen de trotskisten. Ze zijn wat we ultra-gauchistisch zouden kunnen noemen.

Ligue Internationale des Travailleurs
Een aantal mensen die terug gestuurd zijn vanuit Brazilië. De LIT staat vooral in Latijns-Amerika sterk, het was daar dat ze afsplitsten van de Vierde Internationale. Opvallendste element hier is hun standpunt dat Rusland nog steeds een gedeformeerde arbeidersstaat zou zijn.

Amerikaanse SWP
Er zijn ook een handvol aanhangers van de Amerikaanse SWP in België. Die verkopen de boeken van Pathfinder-uitgeverij (alle klassiekers vind je daar terug, maar die zijn erg duur). De Amerikaanse SWP brak midden jaren '80 met het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale. Ze geven kritiekloze steun aan Castro en voordien Mandela, Maurice Bishop in Granada, de Sandinisten,...

Andere verenigingen, jongerengroepen, vredesbewegingen, drukkingsgroepen,…

RECHTS

Rechts-nationalistische verenigingen & tijdschriften
Were Di / Dietsland Europa
Were Di / Dietsland Europa is één van de oudste nog bestaande nationalistische verenigingen/tijdschriften.

Het tijdschrijft Dietsland Europa wordt in 1956 opgericht door de Jong Nederlandse Gemeenschap (met o.a. Karel Dillen) en fusioneert in 1964 met het tijdschrift Ter Waarheid.
De officiële oprichting van Were Di - Landelijke Vereniging van Vlaams-Nationale Ouders en Opvoeders (later veranderd in Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen) vindt plaats op 2 juli 1964 (met oa Bert van Boghout, oprichter van de vooroorlogse Diets Opvoedkundige Beweging)
Vanaf 1968 is Dietsland Europa het tijdschrift van Were Di

Door de jaren heen organiseert Were Di vele tientallen bezettingen, betogingen, acties zoals het kalken van slogans op bruggen (sommige van die slogans kun je vandaag de dag nog zien staan op bruggen), hongerstakingen voor amnestie, Guldensporen-herdenkingen, Landdagen,… en brengt Dietsland Europa vele honderden nummers uit, waaronder enkele speciale themanummers en brochures.
Als overtuigde Heelnederlandse probeert Were Di ook in Nederland een werking uit te bouwen.

De Were Di jongerenwerking wordt opgericht in 1968 met Pol van Caeneghem (enkele jaren later één der oprichters van de extreem linkse Vlaamse "Werkgroep Arbeid") als voorzitter en Luk Vermeulen als secretaris.

In 1969 publiceert Were Di zijn ideologische grondslagen, waarvan enkele delen enkele jaren later werden overgenomen door het Vlaams Blok en NSV.

In 1972 vertrekt Pol van Caeneghem en wordt er organisatorisch één en ander bijgeschaafd, en wordt de Were Di-actiegroep opgericht onder leiding van Luk Vermeulen.

In 1975 neemt Karel Dillen ontslag en in 1976 volgt een breuk binnen Were Di en vertrekken een 25-tal AG-leden, onder wie Luk Vermeulen en de latere voorzitter van NAG-Voorpost: Roeland Raes. Mogelijk was de breuk te wijten aan de groeiende kloof tussen de intellectuelen en de militanten, mogelijk was het een gevolg van een generatiekloof, maar waarschijnlijk vooral omwille van menselijke en persoonlijke redenen alsmede, alhoewel dit nergens expliciet vermeld wordt.

In de loop van de jaren die daarop volgen zal de rol en het gewicht van Were Di binnen de nationalistische beweging zienderogen verminderen..
Tot midden '80 er jaren organiseert Were Di nog af en toe debatavonden, maar uiteindelijk zal de werking stilaan helemaal stoppen alhoewel het tijdschrift Dietsland Europa steeds stipt blijft verschijnen.
In 2001 zet de inmiddels al 86-jarige Bert Van Boghout een stap opzij als Were Di-voorzitter en neemt de hoofdredacteur van Dietsland Europa, Ludo Gerrits, de fakkel over maar de kans dat D/E en/of Were Di nog ooit een grote rol binnen de nationalistische beweging kunnen spelen is vrij klein.

Wel staat vast dat Were Di/Dietsland Europa een grote rol heeft gespeeld, ook ideologisch, in de naoorlogse wederopstanding van de Vlaamse beweging, en dat zij vele kaders en militanten heeft gevormd die later uitzwermden naar verschillende verenigingen en partijen die al dan niet uit datzelfde Were Di afkomstig waren.

Symbool:
Were Di: Levensrune in cirkel met daarboven Were Di ;
Dietsland Europa: zwaard met Vlaamse Leeuw erop
Tijdschrift: Dietsland Europa - verschijnt maandelijks

(NAG-) Voorpost
Zoals gezegd ontstaat NAG-Voorpost (later gewoon Voorpost) in 1976 uit een scheuring binnen Were Di.

Van in het begin werpt Voorpost zich op als een Heelnederlandse vereniging (net zoals Were Di trouwens) en probeert met wisselend succes ook in Nederland een werking op te starten.
Voorpost is van in het begin een actiegroep, maar het positioneert zich ook met Vlaamse en rechtse politieke standpunten, zonder ooit aan partijpolitiek te doen.

Rond de tijd van de Egmont-problematiek begint het ook met een eigen tijdschrift, Revolte, dat 5 maal per jaar zal verschijnen.

Leidinggevende figuren binnen Voorpost zijn/waren Roeland Raes (de eerste voorzitter, en vandaag de dag hoofdredacteur van Revolte), Francis Van den Eynde (oud voorzitter), Johan Vanslambrouck (de huidige voorzitter), maar vooral Luk Vermeulen, zowat de verpersoonlijking van Voorpost.
In Nederland onthouden we de namen van Marcel Ruter en Tim Mudde. Ook in Zuid Afrika en Frankrijk (Zuid Vlaanderen) heeft Voorpost contactadressen, alhoewel deze eerder symbolisch zijn/waren.

Net zoals andere nationalistische groepen is Voorpost de laatste jaren door het Vlaams Blok leeggeroofd van een deel van zijn kader. Dit wordt mogelijk een probleem op termijn omdat op deze manier de onafhankelijkheid en de groei van Voorpost wel eens in het gedrang zou kunnen komen. Ook moet Voorpost erop letten dat ze de trein met de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen de nationalistische beweging niet missen.
Momenteel heeft Voorpost afdelingen in oa Gent, Westland (Kust en Zuid-West Vlaanderen) Antwerpen en Nederland.

Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen, dat de ontstolen gebieden opnieuw opeist: Komen, Moeskroen, Edingen, de Jekervallei, Brussel. De Belgische staat is overbodig, en moet volgens hen afgeschaft worden.
Voorpost wil een volksbewust Rijksnederland, dat zijn eigenheid en identiteit opnieuw verdedigt.
Voorpost wil dat aan de teloorgang en de versnippering der Nederlanden een einde komt. Vlaanderen en Nederland moeten samen als een Nederlandse federatie, hun plaats innemen in een nieuw Europa: een verenigd Europa der vrije volkeren, waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt.

Symbool: Levensrune
Tijdschrift: Revolte - verschijnt 5 maal per jaar -en het maandelijkse aktieberichtenblad (enkel voor leden)
Webstek: http://www.voorpost.org/
E-post: info-vl@voorpost.org

Nationalistische Studentenvereniging (NSV)
De NSV wordt opgericht in Antwerpen tijdens het academiejaar 1976-1977 als gevolg van een breuk binnen het Antwerpse KVHV. De eerste Praeses is Edwin Truyens (later ooit nog actief bij het Vlaams Blok en vandaag de dag voorzitter van het Vormingsinstituut Wies Moens).
De drie pijlers waarop de NSV steunt zijn actie, vorming en studentikoziteit. Ideologisch gezien leunt men sterk aan bij de Were Di grondbeginselen.

Momenteel zijn er drie actieve kernen: Antwerpen, Gent en Leuven. In het verleden zijn er ook (soms maar enkele academiejaren) kernen geweest in o.a. Hasselt, Mechelen, Westland, Kempen en Brussel. De NSV werkt vaak samen met de nationalistische actiegroep Voorpost, zeker voor acties rond de taalproblematiek in de Brusselse Rand. Na een zware crisis einde '90-er jaren lijkt de NSV terug haar strijdvaardigheid te hebben teruggevonden, alhoewel de NSV, net zoals alle politieke en traditionele studentenverenigingen te kampen heeft met de desinteresse van de hedendaagse student.

Alhoewel de NSV partij-onafhankelijk is, heeft zij vaak goede banden met het Vlaams Blok gehad, hoewel dit vaak afhankelijk was van afdeling tot afdeling én van het afdelingsbestuur dat op dat moment de scepter zwaaide. Een aantal NSV'ers zijn politiek actief geworden bij het Blok (oa Bart Laeremans, Wim van Dijck, Bert Schoofs , Filip Dewinter, Marijke Dillen, Werner Marginet), maar anderen verkozen de toenmalige VU of de N-VA of zelfs Vlaams-linkse groepen als Meervoud of Vrijbuiter.

Symbool: Trouw Rune; het traditionele wapenschild (verschillend voor de diverse afdelingen) en de kleuren zwart-wit-rood
Tijdschrift: Verbondsberichten (lokaal) Branding (nationaal)
E-brief: Krambamboeli
Webstekken:

E-post: info@nsv.be

Vlaams Nationale Partij
De Vlaams Nationale Partij is een afscheuring van het Vlaams Blok in de regio West-Vlaanderen (omstreeks 1994). De Vlaams Nationale Partij nam enkele keren deel aan lokale verkiezingen, zonder veel succes echter (beste resultaat ooit had de Vlaams Nationale Partij in Middelkerke toen er 0,7% behaald werd) De laatste jaren hebben we evenwel niet veel meer gehoord van de Vlaams Nationale Partij.

JongerenAktief
JongerenAktief is de (Antwerpse) jongerenafdeling van het Vlaams Blok. Nadien zal Filip Dewinter de VBJ (Vlaams Blok Jongeren) oprichten.

JongerenAktief was een louter Antwerps (met een aantal sympathisanten in het Waasland) initiatief onder leiding van oud VMO leider Xavier Buisseret. De laatste jaren was de relatie met het Blok af en toe wat verzuurd omwille van persoonlijke redenen, en vaarde JongerenAktief een vrij onafhankelijke koers. De uitvalsbasis van JongerenAktief was het (nu gesloten) Blok secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen.

Ongeveer twee jaar geleden werd JongerenAktief Waasland opgericht, waar ze in Hamme beschikken over een secretariaat. Na het verdwijnen van JongerenAktief Antwerpen hebben zij de facto de fakkel overgenomen.

Tijdschrift: Aktief
Webstek: http://www.jongerenaktief.org/
E-post: info@jongeraktief.org

Alarm
Vanaf 1972 verschijnt het tijdschrift "Alarm" om een forum te geven aan de Vlaams-nationalistische militant. Zo wordt verslag gegeven van de manifestaties in Schaarbeek tegen de Franstalige burgemeester Nols en de soms hevige betogingen in Voeren.

In 1988 verandert "Alarm" in "Alarm-magazine" en verschijnt van dan af op drieduizend exemplaren en is het te koop in heel wat krantenwinkels. Alarm-magazine wordt de spreekbuis van vele Vlaams-nationale organisaties en er komen interviews met o.m. ex-minister-president Luc Van den Brande en Manu Ruys, voormalig hoofdredacteur bij De Standaard.

Er wordt veel aandacht besteed aan het culturele aspect van de Vlaamse Beweging en er verschijnen verscheidene dossiers o.m. over "Vlaanderen-Nederland: groeien naar elkaar", de Europese problematiek, de splitsing van de sociale zekerheid, enz…
Alarm heeft vele jongeren er kunnen van overtuigen te kiezen voor de Vlaamse Beweging. Vlaanderen heeft een rijke geschiedenis maar staat immers ook voor nieuwe uitdagingen: de globalisering, de druk van de massamedia, de toenemende veramerikanisering, het migratieprobleem, enz…

In 2000 verschijnt het nummer voor de laatste keer met een afsluitend vraaggesprek met voormalig minister van cultuur, Hugo Weckx.

Credo
Oorspronkelijk opgericht als tijdschrift maar sinds enkele jaren enkel nog actief op het internet. De website wordt echter slechts af en toe bijgewerkt. Credo heeft vooral interesse voor nationalistische schrijvers en filosofen

Webstek: http://www.geocities.com/Athens/Oracle/7245/
E-post: CredoZine@ziplip.com

Nationaal-Revolutionairen
Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM)
De VJM worden opgericht in het Mechelse omstreeks 1995 en is aanvankelijk een vrij traditionele Vlaamse rechtse jongerenorganisatie, maar in de loop van de jaren, vooral onder Franse invloed, evolueert VJM naar een meer identitaire en nationaal-revolutionaire koers. VJM (re)introduceert onder andere de Zwarte Rat terug in nationalistische kringen, alsmede de slogan 'Europa Jeugd Revolutie'.

Ondanks het feit dat een aantal kopstukken hun wortels hebben binnen de jongerenwerking van het Blok vaart deze organisaties een strikt onafhankelijke koers. In tegenstelling tot de meeste nationalistische organisaties slagen zij erin samen te werken met de meest diverse verenigingen en individuen, zowel uit binnen -als buitenland. Ondanks hun relatief klein ledenaantal hebben zij een vrij grote invloed bij jonge nationalisten en radicalen. Opvallend ook was de link die er geweest is met het Nederlandse CP'86. Die band lijkt nu grondig verstoord door persoonlijke problemen.

Symbool: Keltisch Kruis
Tijdschrift: Nationalistische Agenda - driemaandelijks
E-brief: Mechels Info Net (MIN)
Webstek: http://www.vjm.cc
E-post: vjm_na@pandora.be

Groen Rechts
Vrij recente vereniging, voornamelijk actief in het Antwerpse. Groen Rechts wordt opgericht door enkele ex-Blokkers. In tegenstelling tot de meeste traditionele nationalistische verenigingen heeft Groen Rechts veel aandacht voor 'groene' thema's. Aanhang bestaat voornamelijk uit ex-gabbers en een aantal oud-leden van het Blok, die ofwel uit de partij zijn opgestapt uit onvrede met het gematigde imago van de laatste jaren, ofwel eruit zijn gegooid. Hierdoor zijn ze binnen de nationalistische beweging vrij geïsoleerd.

Symbool: zwart Keltisch Kruis op een groene achtergrond
Webstek: http://www.groenrechts.homestead.com/

Comité 'Nationalisten tegen Globalisering' (NtG)
NtG wordt opgericht in de zomer van 2001 op initiatief van o.a. VJM en de Waalse organisatie Nation. Bedoeling van het Comité is om tijdens het Belgische voorzitterschap van de Eu actie te voeren tegen de Globalisering, en zo aan te tonen dat dit niet het exclusieve terrein was van links en extreem links.

Slechts een beperkt aantal groepen (waaronder de Nationalistische Jongeren Brabant -http://www.jongverzet.tk/-) en individuele nationalisten worden bereid gevonden het Comité en de beginselverklaring te ondersteunen. Mogelijk omdat het thema niet echt leefde binnen de Vlaamse en nationalistische beweging, of omdat sommigen hun eigen agenda hadden, of omdat het Blok achter de schermen een aantal mensen onder druk zette om niet mee te werken.

Het Comité houdt betogingen in Brugge en Gent maar de geplande betoging in Brussel wordt verboden, ondanks een spoedprocedure bij de Raad Van State. Uiteindelijk houden een 40-tal leden van het comité een verboden bijeenkomst op het Martelarenplein terwijl enkele tientallen anderen preventief worden opgepakt of teruggestuurd. Ook een colloquium in Nieuwenrode wordt verboden maar kan toch doorgaan op een andere locatie. Ook wordt een brochure gepubliceerd met als titel "open brief aan Verhofstadt". Momenteel staat het Comité op non-actief

Webstek: http://www.strijd.be
E-post: info@strijd.be

Revisionisme
Vrij Historisch Onderzoek
De organisatie/uitgeverij VHO ontstaat medio jaren tachtig onder leiding van Siegfried Verbeke. Het specialiseert zich al jaren in het publiceren van geschriften die de Holocaust ontkennen. Vanaf 1992 verspreidde Vrij Historisch Onderzoek achtereenvolgens pamfletten over het Leuchterrapport, het Zundelproces, een vragenlijst met de titel "De zes-miljoen-Holocaust. 48 Vragen en antwoorden", de Rudolf Expertise, De Lotgevallen van Germar Rudolf en De Crematoria van Auschwitz en Birkenau. Er zijn al diverse huiszoekingen en processen geweest tegen Verbeke (o.a. in Nederland) maar ondanks deze gerechtelijke acties lijkt Verbeken niet te stoppen.
Omwille van juridische redenen kunnen wij de webstek van VHO hier niet meedelen.

Denktanken
Delta Stichting
Delta Stichting wordt opgericht door Luk Pauwels en is een nieuw-rechtse en heidense denktank die ideologisch vooral beïnvloed is geweest door de Franse denktank GRECE, (Groupement d'Etudes et de Recherches pour la Civilisation Européenne) alsmede door filosofen zoals Alain de Benoist. Delta Stichting heeft, als één van de weinige nationalistische organisaties, ook een daadwerkelijke ecologische invalshoek.

Naast het organiseren van gespreksavonden in, voornamelijk in het Antwerpse, het Gentse en het Waasland, organiseren zij ook jaarlijks een colloquium. De sprekers zijn vaak professoren, filosofen of oud politici, zowel uit binnen- als buitenland. Ook verschijnt er elk jaar een brochure met een bundeling van de congresteksten. Daarbuiten geeft de Delta Stichting ook het tijdschrift TeKoS uit.

Symbool: Wodansknoop
Tijdschrift: Teksten, Kommentaren en Studies (TeKoS)
Webstek: in opbouw

Mia Brans instituut
Voor de meeste mensen zal deze naam volkomen onbekend zijn. Het Mia Brans instituut is echter de uitgever van het tijdschrift Secessie (Kwartaalblad voor de studie van Separatisme en Directe Democratie) van wie de verantwoordelijke uitgever Vlaams Blok Politica Alexandra Colen is. Hoofdredacteur is Colens man, ex-journalist Paul Belien.

In tegenstelling tot de Delta Stichting is het Mia Brans instituut katholiek integristisch, liberaal (de grote voorbeelden zijn oa Thatcher en Reagan) en pro-Atlantistisch.

Alexandra Colen geeft eveneens het gratis tijdschrift 'Peper en Zout - De nieuwsbrief voor de vrijheid' uit, dat officieel verspreid wordt door het Comité Christelijk Initiatief. In dit tijdschrift is er vooral aandacht voor ethische kwesties als abortus, euthanasie en gezinswaarden.

Webstek: http://www.secessie.nu/

Skinheads
Voor alle duidelijkheid vermelden we even dat niet alle 'Skinheads' politiek actief zijn. Grosso Modo kunnen we deze subcultuur in 3 stukken indelen. Niet politieke Skins, nationalistische of Nationaal-Socialistische Skins en, een kleine minderheid, linkse Skins (SHARP of TROJAN Skins). Tot voor kort leek deze subcultuur in Vlaanderen op zijn weg terug, maar de laatste maanden is er een sterke aangroei, mogelijk door toetreding van ex-gabbers.

Blood & Honour Vlaanderen
Blood & Honour Vlaanderen wordt opgericht in 2001 en is zeer politiek en nationaal-socialistisch georiënteerd. De benaming Blood & Honour komt uit Engeland overgewaaid waar wijlen Ian Stuart (de zanger van de groep Skrewdriver) deze beweging heeft opgericht. B & H heeft afdelingen over heel de wereld.

B & H Vlaanderen organiseerde reeds enkele RAC (Rock Against Communism)-concerten en vormingsavonden. Blood & Honour Vlaanderen werkt niet samen met B & H Midgard (zie verder)

Vanaf begin jaren '90 was er in de regio Brugge een toegenomen activiteit van nazi-skinheads onder leiding van Yannick Pollet. Dit leidde zelfs tot verschillende parlementaire vragen. Pollet en een goede vriend van hem, Steve Cirock, organiseerden tal van optredens in de regio Brugge. Op één daarvan moest de politie tussenbeide komen om rivaliserende skinheads uit elkaar te halen (dat was in 1994). Momenteel zou Pollet zich volledig teruggetrokken hebben uit de actieve politiek.

Blood & Honour Midgard
Zoals gezegd werkt deze B & H divisie niet samen met B & H Vlaanderen. BLood & Honour Midgard heeft voornamelijk aantrek in Oost- en West-Vlaanderen, met de nadruk op de kuststreek. Historisch gezien is dit mogelijk te verklaren door de nabijheid van Engeland, bakermat van de skinhead-cultuur. B & H Midgard is uitgesproken nationalistisch, maar minder politiek en nationalistisch gericht dan B & H Vlaanderen.

Webstek: http://users.pandora.be/bh_midgard_vlaanderen/Index.htm

Diverse
Fratres Conjuncti vzw
Fratres Conjuncti is een oud studentenbond van de NSV, voornamelijk actief in het Antwerpse en is ontstaan als een afscheuring van de reguliere OSB (Oud Studenten Bond) van de NSV Antwerpen.

Zwarte Zon
Vrij recent opgerichte vereniging , vermoedelijk door enkele oudere ex-VMO'ers en een aantal oud leden van Stahlhelm. Organiseert enkele keren per jaar een vergadering, spreekbeurt of feest. Uitgesproken Nationalistisch

Oranjejeugd
Nog geen info

Oostfronters
Broederband
Broederband ziet het leven in 1956, voornamelijk door mensen uit oud VNV-kringen. Broederband is van oorsprong de meest gematigde van alle oud-Oostfronters verenigingen.

Sinds enkele jaren wordt hun tijdschrift Broederband uitgegeven in samenwerking met de vrienden van het Bormshuis. Enkele afdelingen die meer VU-georiënteerd waren het hier niet mee eens. Enkele andere afdelingen zijn ter ziele gegaan omwille van de leeftijd en het overlijden van de verantwoordelijken.

E-post: borms@vlaanderen.org

Sint-Maartensfonds (SMF)
Na het bezoekje van Johan Sauwens vermoedelijk eventjes de meest bekende vereniging in Vlaanderen. Opgericht in 1953 door Toon Pauli (zijn zoon was in Antwerpen VU provincieraadslid). Het tijdschrift van SMF is 'Berkenkruis', naar de naam van de houten kruisjes op de graven van de gesneuvelden aan het Oostfront.

SMF heeft zowat overal in Vlaanderen afdelingen, maar net zoals bij Broederband beginnen de jaren te wegen en worden de rangen dunner, getuige de vele In Memoriams in hun tijdschrift.

Tijdschrift: Berkenkruis

Hertog Jan van Brabant (HJvB)
HJvB is opgericht door André van Hecke rond 1980 en komt voort uit een scheuring in het SMF. Deze vereniging is meest radicale van alle oud-Oostfronters organisaties en blijft zonder schroom de NS-ideologie aanhouden.

Tijdschrift: Periodiek Contact

Verdwenen verenigingen
Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV)
Oorspronkelijk opgericht in het Brugse als Vlaamse Studenten ActieGroep (VSAG) in 1978, mede door Filip Dewinter. Twee jaar later wordt de naam veranderd in NJSV omdat de groepering zich wilde profileren als de scholierenvereniging van de NSV.

Op het toppunt heeft NJSV afdelingen over heel Vlaanderen en telt de vereniging enkele honderden leden. Zoals het dikwijls gaat met scholierenverenigingen, is er plots geen nieuwe generatie meer om de fakkel over te nemen, en sterft NJSV een stille dood.

Omstreeks 1996 wordt NJSV terug opgericht, opnieuw in Brugge en wat later ook in Antwerpen. Ook in Eeklo (kortstondig) en Hasselt en Roeselare (op papier) worden afdelingen opgericht. Vooral in Brugge is er een zeer radicale en militante groep aanwezig wat zich regelmatig vertaalt in relletjes met linkse groeperingen en problemen met justitie.

Rond 1998 lijkt het er even op alsof NJSV terug in heel het land actief gaat worden, maar zo snel als sommige afdelingen worden opgericht, zo snel verdwijnen ze ook, en als laatste bastion valt ook Brugge toen de oorspronkelijke initiatiefnemers uitzwermen naar hogescholen en universiteiten of er mee ophouden. Mogelijk is ook de verstoorde relatie met NSV (vooral Gent en Nationaal) en een gebrek aan steun, vertrouwen en interesse van diezelfde NSV een reden voor de snelle verdwijning.

Volgens sommige bronnen zou er in het najaar van 2002 een nieuwe poging worden ondernomen in Antwerpen om terug een werking uit te bouwen.

Jong Offensief
Het Jong Offensief ontstaat in het academiejaar 1999-2000 in Antwerpen, en wilt de draad terug opnemen van de nationalistische jongstudenten- en scholierenverenigingen. Deze verenigingen (zie de NJSV) zijn de laatste jaren verdwenen of zijn ordinaire zuipclubjes zonder enige vorm van 'stijl' geworden.

Themapunten zijn o.a. de strijd voor amnestie, tegen legalisering van drugs en de migrantenproblematiek. Jong Offensief is echter nooit echt van de grond gekomen, en verdwijnt geruisloos.
Hun website bestaat nog maar wordt niet meer onderhouden.

Webstek: http://www.jongoffensief.org/

Vlaamse Jongeren Gent
Vlaamse Jongeren Gent werd begin 1997 opgericht in het Gentse door een aantal ontevreden, of uitgesloten NSV'ers die zich niet konden terugvinden in de,in hun ogen gematigde houding van een aantal NSV'ers.

Ondanks de naam waren er geen structurele banden met VJM, hoewel deze vereniging wel model stond voor de VJG. VJG had veel interesse voor het Heidendom wat ook tot uiting kwam in hun tijdschrift "Gungir". VJG kreeg veel kritiek omdat het te nauw zou samen werken met het Odal Aktiekomitee. Na enkele maanden stierf het een stille dood

Nationaal Revolutionaire Jeugd (NRJ)
Poging, onder leiding van de Vlaamse Jongeren Mechelen, om een aantal radicale groepen samen te bundelen. Deze losse structuur bestaat uit NJSV, VJG, Odal en zoals gezegd VJM.

De bedoeling was om naar Frans model een overkoepeling te vormen van diverse radicale en nationaal-revolutionaire groepen.
Vooral omwille van de deelname van het Odal Aktiecomitee, dat zich op dat moment totaal onmogelijk maakt binnen de nationalistische beweging en door het verdwijnen van de VJG kent dit initiatief geen succes.

Het is gebleven bij de uitgave van twee pamfletten, waarbij vooral het "Loubna"-pamflet, naar aanleiding van de commotie rond de moord op dit Marokkaans meisje, heel wat stof deed opwaaien, alsmede een hoop problemen met justitie.

Odal Aktiecomitee
Het Odal Aktiecomitee komt begin 1997 boven water en is een idee van de jonge Brusselaar Chris Berteryan. Bijna onmiddellijk komt het door de agressieve stijl en manier van werken van deze (kleine) groep tot een zo goed als totale breuk met de traditionele nationalistische beweging. Odal radicaliseert nog meer en werkt meer en meer samen met openlijk nationaal-socialistische groepen, voornamelijk uit Nederland.

Dankzij het charisma van Berteryan kan Odal een tijd lang mensen blijven aantrekken, waaronder veel Skinheads maar ook militanten die ontevreden zijn met het Blok, maar sommigen moeten hier een zware prijs voor betalen als Odal o.a. beschuldigd wordt van vandalisme tegen de eigendommen van een aantal Vlaams Blokkers. Ook interne drugsproblemen vertroebelen de werking van het Odal Aktiecomitee.

Achteraf kan men alleen maar vaststellen dat Odal meer schade heeft aangericht binnen de beweging dan wat anders. Het Odal verhaal eindigt definitief na de arrestatie van Berteryan voor gewapende bankovervallen.

Stahlhelm Vlaanderen
Oorspronkelijk opgericht in 1918 in Duitsland als een "Bond voor Oud Frontsoldaten". In 1934 wordt de beweging op bevel van Hitler geïntegreerd in de SA. Na de oorlog terug opgericht, maar omwille van zijn radicaal karakter is de beweging een tweetal jaar geleden verboden in Duitsland.

De Vlaamse afdeling die enkele jaren daarvoor wordt opgericht, blijft nog enige tijd verder werken maar is nu de facto opgehouden te bestaan. Stahlhelm Vlaanderen organiseerde een tiental activiteiten per jaar, meestal etentjes en herdenkingen, waarop vaak (oudere) Duitsers aanwezig waren. De stijl was zeer militaristisch.

Stahlhelm Vlaanderen kwam recent nationaal in het nieuws bij één van hun laatste activiteiten toen ze een Cyriel Verschaeve herdenking organiseerde in Alveringem.

Wiking Jeugd Vlaanderen
Evenals Stahlhelm is deze beweging oorspronkelijk in Duitsland opgericht, meer bepaald in 1954. In 1994 wordt de beweging in Duitsland verboden.

In Vlaanderen was een kleine kern (maximum 10 man) actief in Mechelen en Antwerpen. Na het verdwijnen van deze afdelingen is er enkele jaren later nog een poging in Roeselare geweest om de beweging nieuw leven in te blazen, maar dit is vermoedelijk niet gelukt.

Excaliber
Elcaliber was een verzendhuis voor boeken, tijdschriften, straalschijven,… opgericht door de Bruggeling Yannick Polllet.
Excaliber kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen Anciaux na de Ijzerbedevaart een persdossier uitgaf waarin naast NJSV ook Excalibur werd besproken als zijnde een extreem rechts organisatie.

Andere verenigingen, jongerengroepen, drukkingsgroeperingen,…

Heidendom

Diverse verwijzingen

Concept: Michel Peeters
Hoofdredactie: Frederik Misplon
Eindredactie: Harold Van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons