Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Politics.be. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Politics.be toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Politics.be.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Politics.be, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn, uw naam, e-mail adres, url, enz.. Politics.be zal NOOIT deze informatie aan iemand bekend maken, tenzij we daar juridisch toe verplicht worden. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden diensten.
  • voor het uitvoeren van marktstudies en enquetes.
  • om u te informeren over aanpassingen en diensten die uitgaan van Politics.be.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Tarieven op de site

De gegevens en tarieven (bijv. bij boeken) worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door de uitgevers en Politics.be kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons